we4kids

WAT IS WE4KIDS?

De Stichting We4Kids heeft als doel om kinderen te ondersteunen in de regio Sittard-Geleen die niet het zorgeloze leven kunnen leiden, dat je ieder kind zou wensen. In de oprichtingsakte uit 2012 staat letterlijk als doelstelling “Kinderen in Armoede in Sittard-Geleen voorzien van alles wat nodig is voor hun primaire en secundaire levensbehoeften, opvoeding en welzijn“.

ARMOEDE

Naar schatting 1.500 kinderen in Sittard-Geleen leven onder de armoede grens. Heel concreet betekent leven onder de armoede grens dat ouders of verzorgers voor deze kinderen minder dan 5 euro per dag kunnen besteden. Van die maximaal 5 euro per dag moet dan alles worden betaald: eten en drinken, kleding, schoolbenodigdheden, speelgoed, verjaardagscadeautje, sportvereniging, Sinterklaas, Kerst etc. Gezinnen met kinderen ( tussen 0 en 18 jaar) die leven onder de armoedegrens zijn in het algemeen afhankelijk van ondersteuning door de Voedselbank. De Stichting We4Kids hanteert in principe dezelfde criteria als de Voedselbank om te bepalen welke kinderen voor hulp in aanmerking komen. Ondersteuning door We4Kids is altijd direct bestemd voor de kinderen of organisaties die zich richten op het welzijn van kinderen die onder de armoedegrens leven.

ERNSTIG ZIEK

Ieder kind is wel eens ziek, maar sommige kinderen worden geconfronteerd met een ernstige, langdurige en soms levensbedreigende ziekte. We4Kids zet zich ook voor deze groep in. Door middel van ondersteuning van organisaties die zich richten op het welzijn van de doelgroep.

HOE HELPT WE4KIDS?

De Stichting We4Kids ontvangt geld uit wervingsacties en donaties uit de regio Sittard-Geleen. Omdat we samenwerken met partners en instellingen die zich specifiek richten op kinderen uit doelgroepen vinden we vaak passende bestemmingen in onze eigen regio. We4Kids biedt ook hulp door (vrijwilligers)organisaties te ondersteunen met advies en mankracht.

WE4KIDS EN KIWANIS CLUB SITTARD

Kiwanis Club Sittard  is initiatiefnemer van de Stichting We4Kids. Enkele leden van de club vormen (uiteraard onbezoldigd) het stichtingsbestuur. Kiwanis Club Sittard maakt onderdeel uit van Kiwanis International, een wereldwijde organisatie van vrijwilligers, verenigd in serviceclubs. Het motto van Kiwanis is “Serving the Children of the World“. Binnen Nederland is Kiwanis Club Sittard (opgericht in 1973) één van de oudste clubs. We4Kids werkt niet alleen samen met de Kiwanis Club Sittard, maar zoekt ook nadrukkelijk samenwerking met andere organisaties in het sociaal domein met focus op kinderen uit de doelgroep.

Ga naar

 

 

 

 

 

registratie-informatie